Kulturella skillnader i webbdesign som du bör tänka på: Semaltöversikt

Webb besökare från olika geografiska regioner har inte samma preferenser. Människor i USA och Europa har olika smaker på färg, webbplatsstruktur, layout, bild och andra delar av webbplatsen, som också skiljer sig från asiaternas och preferensernas preferenser. afrikaner.

Max Bell, Semalts expert, förklarar frågan om kulturella preferenser inom webbdesign och varför de påverkar webbtrafiken för en viss webbplats.

Är den kulturella skillnaden viktig?

Webbbaserade företag expanderar snabbt till den globala sfären inom en kort tid från lanseringen. Den internationella marknaden har en blandning av olika kulturer som tilltalar alla smaker. Att svara på marknadspreferenser från olika kulturer kräver en djupare förståelse för den befintliga mångfalden och integrerar dem för att skapa en webbplats som kan identifieras med en tvärkultur förutom att tillämpa SEO-mekanismer.

Utformningen av en webbplats kan locka trafik från en utvald grupp människor bara på grund av den design som används som kan verka oattraktiv för andra grupper. Ett bra val skulle möta smaken hos de flesta riktade köpare när du använder SEO-system.

Vad säger lokal forskning om kultur och webbplatser?

En lokal studie av ett team av webbdesigners undersöker likheter och skillnader, som finns på amerikanska tandwebbplatser, jämfört med denna typ av webbplatser i Nederländerna. Studien publicerade betydande information om kultur och presentation på webben. Amerikanska webbplatser hade bildgallerier som visar vackra vita tänder. Tvärtom, Nederländerna gillar inte blekning, och en utställning med vita tänder känner inte till webbplatser. Bara vanliga bruna tänder är vanliga.

Skillnaderna i presentationen av tandvårdinformation på webben var mycket olika. Titlarna var lika liksom valet av färger. Holländska webbplatser saknade en sidfot. Det fanns mer vittnesbörd och användningen av sociala medier i USA. Nederländerna visade öppettider oftare medan USA använde skjutfilmer för att presentera information.

Det finns en mer kommersiell inställning till de nederländska platserna medan amerikanerna beskriver skönheten och dekorationen. Kort sagt är skillnaden i den atmosfär som skapats av webbplatserna.

Vetenskapligt perspektiv

Flera vetenskapliga förklaringar inkluderar Hofstede-modellen av fem kulturella dimensioner, som utgör preferenser för webbdesign. De försökte förklara detta kulturella fenomen. Individualistföreningar och kollektiva samhällen föredrar den olika presentationen av en webbsida. Bilder eller text på en knapp, användningen av en enda person eller grupp i en bild är några av de preferenser som förklaras som delar online-shoppare. Ingen vetenskaplig studie exponerar konkreta kulturella bevis för beteendet hos online-shoppare.

Insatser för kulturell mångfald

Förutom SEO kommer webbtrafik till onlinebutiken när dess ägare förstår målmarknaden. Lite forskning på webben kan hjälpa till att strukturera och dekorera webbplatsen till attraktiva nivåer.

Webbplatserna, som är inriktade på internationella marknader, bör ta hänsyn till kulturell neutralitet och det flerspråkiga tillvägagångssättet medan de använder SEO-standarder. Så nyckeln till framgång är att förstå skillnaderna och bedriva primär forskning på målmarknaderna.